Spring til indhold

Ferieplan og lukkedage

Børnehuse og SFO'er har lukkeuger i 29 og 30. Det betyder i stedet, at forældre kan tilmelde sit barn til fællespasning i et af områdets børnehuse.

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger

Holbæk Kommune har lukket i dagtilbud og SFO i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25%. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

 • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Uge 29 og 30
 • Juleaftensdag
 • Dagene mellem jul og nytår 

Daginstitution (børnehuse) og SFO:

 • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Ugerne 29 og 30
 • Juleaftensdag
 • Dagene mellem jul og nytår

Tilbud om fællespasning på lukkedage

I område Skovvejen foregår fællespasningen i Mørkøv Børnehus og her modtages børn fra dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO.

Fællespasning tilbydes på alle lukkedage, bortset fra grundlovsdag og juleaftensdag, i tidsrummet 6.00 til 17.00 (fredag dog til 16.45). Tiderne kan blive begrænset, hvis der ikke er nok tilmeldte børn. Dagene for fællespasning besluttes en gang årligt.

Der tilbydes ikke fællespasning grundlovsdag og juleaftensdag.

Du kan som forælder tale med din SFO vedr. tilmelding til fællespasning på lukkedage.

Skolernes ferie og fridage

Det er kommunalbestyrelsen der beslutter, hvornår elevernes ferie og fridage bliver placeret. Skolebestyrelsen på den enkelte skole kan vælge at omplacere enkelte dage, og skolebestyrelsen kan vælge at placere vinterferien i uge 6 eller uge 8 i stedet for uge 7. 

Skoleåret 2021/2022

Ferie/fridage  Datoer
Efterårsferie 16. - 24. oktober (uge 42)
Juleferie  22. december - 2. januar
Vinterferie  12. - 20. februar (uge 7)
Påskeferie  9. - 18. april
St. bededag 13. maj
Kr. Himmelfartsferie          26. - 29. maj 
Pinseferie 4. - 6. juni
Grundlovsdag 5. juni
Sommerferie 25. juni - 9. august (første skoledag i skoleåret 22/23 er onsdag 10. august)

Skoleåret 2022/2023

Ferie/fridage  Datoer
Efterårsferie 15. - 23. oktober (uge 42)
Juleferie  22. december - 1. januar
Vinterferie  11. - 19. februar (uge 7)
Påskeferie  1. - 10. april
St. bededag 5. maj
Kr. Himmelfartsferie 18. - 21. maj 
Pinseferie 27. - 29. maj
Grundlovsdag 5. juni
Sommerferie 24. juni - xx. august (første skoledag i skoleåret 23/24 fastlægges i februar 2022) 

Print din skolekalender 2021/2022

Print din skolekalender 2022/2023Feedback

Sidst opdateret

07.12.2021

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen