Spring til indhold

Lov og fakta

Hvor mange elever går der på Kildebjergskolen og hvordan ser karaktergennemsnittet ud? Find svaret her.

Elevtal på Kildebjergskolen

Samlet antal: 376
Antal piger: 183
Antal drenge: 193

Skoleudviklingssamtale

Læs beslutningsreferat 

Afgangskarakterer

Undervisningsministeriet byder velkommen til åbenhedsinitiativet, hvor du kan finde en række relevante tal for de danske skoler. Formålet med åbenhedsinitiativet er at præsentere skoletal, der gør dig i stand til at sammenligne skoler med hinanden og se skolernes tal over for kommune- og landstal.

Initiativet er tænkt som et værktøj, hvor forældre, skolebestyrelser, skoleledere, lærere og andre interesserede kan få et samlet og brugervenligt overblik over, hvordan skolerne klarer sig på en række relevante parametre.

Via linket kan du se karaktergennemsnittet for Kildebjergskolen og for resten af landet.

Se karaktergennemsnit for Kildebjergskolen 

 

Skriftlig prøveplan maj/juni 2024

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan.

Afventer Undervisningsministeriet


De mundtlige og praktiske prøver maj/juni 2024

Afventer undervisningsministeriet

 

Kvalitetsrapporter

Nyeste rapporter fra det tidligere Skovvejens Skole, skoleåret 2019/2020

Kvalitetsrapport 2019/2020

Tillæg til kvalitetsrapport 2019/2020


Legepladsrapport

Legepladsrapport 2023


Trivselsmålinger

Rapport følger


Nationaltest

Med muligheden for at fravige reglerne om gennemførelsen af nationale test som led i frihedsforsøget Børnenes skole, er det i Børn og Skole udvalget og sammen med skolebestyrelsen besluttet, at der i perioden 15. maj - 11. juni 2021 ikke afholdes nationale test. 


Miljø og Fødevarestyrelsen

Skolefrugt er en EU-støttende skolefrugtordning, som vi er glade for at være en del af.

 Feedback

Sidst opdateret

07.02.2024

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen