Spring til indhold

Lov og fakta

Hvor mange elever går der på Jyderup skole og hvordan ser karatergennemsnittet ud? Find svaret her.

Elevtal på Kildebjergskolen

Samlet antal: 355
Antal piger: 168
Antal drenge: 187

Afgangskarakterer

Undervisningsministeriet byder velkommen til åbenhedsinitiativet, hvor du kan finde en række relevante tal for de danske skoler. Formålet med åbenhedsinitiativet er at præsentere skoletal, der gør dig i stand til at sammenligne skoler med hinanden og se skolernes tal over for kommune- og landstal.

Initiativet er tænkt som et værktøj, hvor forældre, skolebestyrelser, skoleledere, lærere og andre interesserede kan få et samlet og brugervenligt overblik over, hvordan skolerne klarer sig på en række relevante parametre.

Via linket kan du se karaktergennemsnittet for Jyderup skole og for resten af landet.

Se karaktergennemsnit for Kildebjergskolen 

 

Skriftlig prøveplan maj/juni 2023

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Tirsdag den 2. maj  
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13:30-17:30 FP10 Dansk, skriftlig prøve
Onsdag den 3. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Matematik uden hjælpemidler
kl. 10.00-13.00 FP9 Matematik med hjælpemidler
kl. 14.00-18.00 FP10 Matematik
Torsdag den 4. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læsning
kl. 12.00-15.00 FP10 Tysk
Mandag den 8. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Engelsk udtræksfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Engelsk
Tirsdag den 9. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Fransk
Onsdag den 10. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag
Torsdag den 11. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Biologi udtræksfag
kl. 9.00-10.00 FP9 Geografi udtræksfag
kl. 9.00-10.00 FP9 Fysik/kemi udtræksfag


De mundtlige og praktiske prøver maj/juni 2023

De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden mandag den 22. maj til onsdag den 21. juni 2023, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 9. juni 2023.

De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 16. juni 2023.

Beskikkede censorer ved de praktiske prøver i madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik bliver udsendt i perioden 6.-8. juni 2023.

Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk, matematik, idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og engelsk, tysk og fransk samt historie, samfundsfag og kristendomskundskab i perioden 12. juni – 15. juni 2023.

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Styrelsen for It og Læring senest fredag den 16. juni 2023. Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet senest onsdag den 21. juni 2023.

 

Kvalitetsrapporter

Nyeste rapporter fra det tidligere Skovvejens Skole, skoleåret 2019/2020

Kvalitetsrapport 2019/2020

Tillæg til kvalitetsrapport 2019/2020


Legepladsrapport

Legepladsrapport 2023


Trivselsmålinger

Rapport følger


Nationaltest

Med muligheden for at fravige reglerne om gennemførelsen af nationale test som led i frihedsforsøget Børnenes skole, er det i Børn og Skole udvalget og sammen med skolebestyrelsen besluttet, at der i perioden 15. maj - 11. juni 2021 ikke afholdes nationale test. 


Miljø og Fødevarestyrelsen

Skolefrugt er en EU-støttende skolefrugtordning, som vi er glade for at være en del af.

 Feedback

Sidst opdateret

25.04.2023

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen