Landsbyordningen Kildefryd

Den råde tråd klippes som et symbol på et trygt og sammenhængende børneliv fra 0-16 år for Mørkøvs børn

Nu som Landsbyordningen KILDEFRYD

Ved årsskiftet 2023/2024 blev Børnehuset Frydendal og Kildebjergskolen lagt sammen til en landsbyordning. Landsbyordningen blev etableret for at skabe bedre vilkår for børn i Mørkøv og opland. Derudover var der et ønske om at udfordre hvordan man traditionelt organiserer skoler og dagtilbud, og udforske hvilke perspektiver der kan være for børn, forældre, personale og lokalsamfund i en ny og mere helhedsorienteret organisering

Kildebjergskolen som ligger et stenkast fra Frydendal Naturbørnehus, har samarbejdet tæt omkring børnene i Mørkøv for at lave et trygt og godt skift fra børnehuset og ind i skolen. Ønsket er at skabe et 0-16 års vuggestue-, børnehave- og skoleforløb hvor børnene oplever så få skift som muligt og med en fælles rød tråd i pædagogikken. 

Vi startede 2024 med at skubbe stolene tættere sammen – nu har vi bygget en bænk. Den bænk skal bære Frydendal Naturbørnehus og Kildebjergskolen, og sikre den samskabelse der skal til for at bevare en rød tråd gennem børnenes liv fra 0-16 år.

Her tages hånd om de vigtige overgange i børns liv og tryghed i at føle sig som en del af fællesskabet - også når man skal i skole

Hvem er vi? 

Vi har samordnet ledelse i landsbyordningen. Den overordnede leder af landsbyordningen er skoleleder Mette Vadsager med pædagogisk leder i Frydendal Naturbørnehus, Mikkel Bervild er stedfortræder. Mette er oftest på skolen sammen med Mette-Marie Lomholt og Kenneth Skovgaard Hansen, som er pædagogiske ledere med forskellige ansvar på skolen og i SFO'en.

Mikkel Bervild er den daglige leder i Frydendal Naturbørnehus.   

Landsbyordningen har en fælles pædagog; Helle. Helle er samskabende pædagog og arbejder halv tid i børnehuset og halv tid på skolen. Helle er den røde tråd i børnenes liv. Hun er den, der følger børnene i børnehuset og gennem det sidste år inden de starter i skole, og er sammen med børnene på skolen.  

Visionspapir for landsbyordningen

Organisering af landsbyordningen

 

Senest opdateret 24-06-2024