Lov og fakta

Hvor mange elever går der på Kildebjergskolen og hvordan ser karaktergennemsnittet ud? Find svaret her.

Elevtal på Kildebjergskolen

Samlet antal: 397
Antal piger: 196
Antal drenge: 201

Skoleudviklingssamtale

Læs beslutningsreferat 

Afgangskarakterer

Undervisningsministeriet byder velkommen til åbenhedsinitiativet, hvor du kan finde en række relevante tal for de danske skoler. Formålet med åbenhedsinitiativet er at præsentere skoletal, der gør dig i stand til at sammenligne skoler med hinanden og se skolernes tal over for kommune- og landstal.

Initiativet er tænkt som et værktøj, hvor forældre, skolebestyrelser, skoleledere, lærere og andre interesserede kan få et samlet og brugervenligt overblik over, hvordan skolerne klarer sig på en række relevante parametre.

Via linket kan du se karaktergennemsnittet for Kildebjergskolen og for resten af landet.

Se karaktergennemsnit for Kildebjergskolen 

 

Skriftlig prøveplan maj/juni 2024

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan.

Torsdag den 2. maj
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13.30-16.30 FP10 Tysk
Fredag den 3. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læsning
kl. 12.00-15.00 FP10 Fransk
Mandag den 6. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Matematik uden hjælpemidler
kl. 10.00-13.00 FP9 Matematik med hjælpemidler
kl. 14.00-18.00 FP10 Matematik
Tirsdag den 7. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Engelsk udtræksfag
kl. 13.00-17.00 FP10 Dansk
Onsdag den 8. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Biologi udtræksfag
kl. 9.00-10.00 FP9 Geografi udtræksfag
kl. 9.00-10.00 FP9 Fysik/kemi udtræksfag
kl. 12.00-15.00 FP10 Engelsk
Mandag den 13. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag
Tirsdag den 14. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag


De mundtlige og praktiske prøver maj/juni 2024

De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden torsdag den 23. maj til onsdag den 26. juni 2024, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver i 9. og 10. klasse fredag den 14. juni 2024.

De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 21. juni 2024.

Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk, matematik, idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10), engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab samt i de praktiske prøver i madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik i perioden 10. juni – 13. juni 2024.

 

Kvalitetsrapporter

Nyeste rapporter fra det tidligere Skovvejens Skole, skoleåret 2019/2020

Kvalitetsrapport 2019/2020

Tillæg til kvalitetsrapport 2019/2020


Trivselsmålinger

Rapport følger


Nationaltest

Med muligheden for at fravige reglerne om gennemførelsen af nationale test som led i frihedsforsøget Børnenes skole, er det i Børn og Skole udvalget og sammen med skolebestyrelsen besluttet, at der i perioden 15. maj - 11. juni 2021 ikke afholdes nationale test. 

 

 

 

Senest opdateret 13-05-2024