Administrativt fællesskab

Det er os du møder, når du kontakter en af vores syv skoler! Vi arbejder nemlig på tværs af folkeskolerne i Jyderup, Mørkøv, Svinninge, Knabstrup, Undløse, Nr. Jernløse, Frydendal Naturbørnehus samt Landsbyordningen Kildefryd.

Kvaliteten blomstrer i faglige fællesskaber

Godmorgen, så er vi i gang

Det er mandag morgen, der er stille på skolens gange. Klokken har ringet – undervisningen er i gang. Der kan høres raske skridt fra skolernes administrative team. Døren til mødelokalet står åben og omkring bordet samles syv administrative medarbejdere med administrativ leder, Karina. ”Godmorgen, er vi klar?”

Alle åbner den bærbare pc, sætter sig godt tilrette og tjekker ind i dagens agenda. Det er Administrativt Center Vest, der to gange om måneden afholder administrationsmøde. ”Trine, du er ordstyrer i dag og Henriette, du tager referat”.

Og så er vi i gang. I gang med fordybelse i spændende og aktuelle drøftelser på tværs af skolerne i Jyderup, Mørkøv, Svinninge, Knabstrup, Undløse, Nr. Jernløse, Frydendal Naturbørnehus samt Landsbyordningen Kildefryd. 
 
Administrationsmødet har det formål, at sætte sig ind i hvad der rører sig lige nu på vores fælles arbejdsplads og hvad som kommer. Det er at være omstillingsparat i forhold til de vinde der blæser i en politisk styret organisation og forholde sig kritisk og nuanceret til nye eller nuværende kerneopgaver – altid med et fagligt løft for øje. Det er at være hurtignavigerende og handlekraftig, så vi kan levere den bedst faglige support og opgaveløsning for både ledere, lærere, pædagoger, elever, forældre og teknisk service – skolebestyrelse, afdelingsråd, elevråd og andre eksterne i berøring med vores skole og dagtilbud – f.eks psykologer, sagsbehandlere og tale/høre konsulenter.

En arbejdsplads i bevægelse

Vores arbejdsplads summer af liv. Børnemylder og unge mennesker. Kollegaer med smil og fart over feltet. Det er en arbejdsplads i konstant bevægelse. En bevægelse der er interessant at arbejde i og som stiller krav til, at vi i administrationen hurtigt kan placere opgaven. Og her er vi stærke. Vi er i høj grad styret af lyst, fordi vi har været med til at forme vores egen arbejdsprofil. Vi er ikke generalister – men specialister indenfor egne områder, og har en dyb viden indenfor de felter vi arbejder i. Vi er en kompetent faggruppe, der er fagligt nysgerrig og fagligt stolt.

For at holde os skarpe på progressionen i vores kerneopgaver, drøfter vi en gang årligt i teamet, om vi hver især er hvor vi skal være – om vores arbejdsopgaver skal revurderes.

Er der kommet nye opgaver til? Kan nogle opgaver lukkes ned? Har vi tilegnet os nye kompetencer, viden og uddannelse som gør, at vi kan kaste os over andre opgaver, en kollega ønsker at afgive?

- For os er det at løfte kvaliteten – og at sikre den faglige kvalitet. Denne fantastiske model kan vi arbejde med, fordi vi er et tværgående team. Et tværgående og højtydene team i sparring og bevægelse.

Et team, som er til for alle

I det administrative team arbejder vi med en stor del ”usynligt kulissearbejde”, som er en del af den daglige drift. Opgaver som skal være i orden, for at både skole og dagtilbud er en attraktiv arbejdsplads og et kvalitetssikret tilbud til vores børn og unge. Vi er samtidig det første ansigt du møder når du træder ind på skolen, og derfor er det en helt grundlæggende værdi, også at være omsorgsfulde og tage godt imod jer midt i fagligheden. Vi holder til på skolerne, så alle oplever at have en eller to administrative medarbejdere omkring sig lokalt, men er samtidig flytbare i forhold til opgaveløsningen og holder møder på skift hos hinanden. – Det er givende for arbejdskulturen at have fingrene i mulden – både lokalt og på tværs.

Vi løser opgaver indenfor intern og ekstern kommunikation og markedsføring, økonomi, løn/HR, elev – og personaleadministration samt en stor del spontane opgaver der kræver en løsning nu og her. Vi er i tæt og dagligt samarbejde med ledelsen og understøtter både lokalt og på tværs.

Vores administrative leder fungerer som faglig sparringspartner og sikrer os samtidig viden, uddannelse og fælles faglige spor, som ruster os i opgaveløsningen og som styrker tilhørsforholdet til vores fælles arbejdsplads.

Vi er så heldige at være syv medarbejdere og en administrativ leder der stortrives i samarbejdet – i teamet, og som oplever arbejdsglæde, udvikling og involvering.

 

 

Senest opdateret 13-05-2024