Bestyrelse Landsbyordningen Mørkøv Børnehus og Kildebjergskolen

Den 1. januar 2024 har Mørkøv fået en landsbyordning, og dermed står vi som skole og børnehus endnu tættere i det sammenhængende børneliv 0-16 år.

Velkommen til bestyrelsen Landsbyordningen Mørkøv Børnehus og Kildebjergskolen

Den korte historie om Mørkøvs nye landsbyordning er, at Mørkøv Børnehus og Kildebjergskolen som ligger et stenkast fra hinanden, har samarbejdet tæt omkring børnene i Mørkøv for at lave et trygt og godt skift fra børnehuset til skolen. Ønsket er at skabe et 0-16 års vuggestue-, børnehave- og skoleforløb for børnene med så få skift og med en fælles rød tråd i pædagogikken. 

Hvem er vi? 

Vi har samordnet ledelse i landsbyordningen. Den overordnede leder af landsbyordningen er skoleleder Mette Vadsager med pædagogisk leder i Mørkøv Børnehus, Mikkel Bervild er stedfortræder. Mette er oftest på skolen sammen med Mette-Marie Lomholt og Kenneth Skovgaard Hansen, som er pædagogiske ledere med forskellige ansvar på skolen og i SFO'en.

Mikkel Bervild er den daglige leder i Mørkøv børnehus.  

 

Den røde tråd 

Landsbyordningen har en fælles pædagog; Helle. Helle er samskabende pædagog og arbejder halv tid i børnehuset og halv tid på skolen. Helle er den røde tråd i børnenes liv. Hun er den der følger børnene i børnehuset og gennem det sidste år inden de starter i skole, er hun sammen med børnene på skolen.

  

I bestyrelsen arbejder vi bl.a. med

Frihedsforsøget "Børnenes Skole" 
- Landsbyordningens kendetegn og indsatsområder
- Udvikling på skolen, i børnehuset og drift 
- Høringssvar til kommunale beslutninger 
- Landsbyordningens værdiregelsæt, principper og retningslinjer 
- Indblik i og drift af skolens og børnehusets økonomi 
- Ansættelser i børnehuset og skolen 
... og en masse andet spændende arbejde 

 

 

Visionspapir for Landsbyordningen

 

Årshjul for Landsbyordningen

 

Bestyrelsens medlemmer 2024

Forældrerepræsentanter

Sandra, Lykke, Katrine, Jeppe, Karen-Sophie, Casper og Tanja


Elever

 Tino og Mikka


Medarbejdere

Metin, Anne, Anders og Tina

 

Ledelse

Mette Arnth Vadsager (skoleleder, Kildebjergskolen)
Kenneth Svend Hansen (pædagogisk leder, Kildebjergskolen)
Mette-Marie Lomholt (pædagogisk leder, Kildebjergskolen)
Mikkel Horne Bervild (pædagogisk leder, Mørkøv Børnehus)

Senest opdateret 13-05-2024