Elevernes stemmer

Vi laver skole sammen med vores elever - vores elevers stemmer og medindflydelse er vigtige ind i den skole, de hver dag møder ind på helt fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Aktive elevråd med meget på hjerte

På Kildebjergskolen gør vi meget ud af, at elevrådene er aktive og deres medindflydelse er vigtig for skolen. Allerede i Underhuset lærer elevrødderne at være med til at organisere forskellige oplevelser for de andre elever, som f.eks. Elevrådsdagen og diverse film- og festaftener. I Overhuset er to af medlemmerne fast med til skolebestyrelsesmøderne, hvor de bringer senest nyt fra elevrådene videre.  

Elevrådene på Kildebjergskolen er særdeles aktive. I Overhuset står de for to af Overhusets temadage samt årets store temafest. Ligeledes er de dommere ved årets julekonkurrence, og står for kåringen af årets flotteste udsmykning af klassedørene. I Underhuset arrangeres elevrådsdagen, elevfester samt biografaftener.  

Det fælles elevråd for Underhus og Overhus holder flere fællesmøder, så vi kan samskabe endnu flere oplevelser for skolens elever. 

Elevrådet deltager også i Demokratidagen

Sammen med de øvrige elevråd fra hele kommunen, drøftes der ungdomspolitik med de lokale politikere. 

I løbet af frihedsforsøget har elevrådet også været aktive med at fortælle om vores skole og de indsatser vi har haft sat i værk. Dette har de jævnligt fortalt videre til både journalister, politikere og øvrige skolefolk med interesse i vores del af frihedsforsøget. 

I den politisk nedsatte følgegruppe til frihedsforsøget, har en elev fra Overhuset været en fast del af gruppen, og har bidraget med input og vinkler omkring frihedsforsøget. 

Senest opdateret 24-06-2024