Spring til indhold

Fleksibel skolestart - samarbejde mellem skole og børnehave

Det gode samarbejde mellem skole og børnehave, er en forudsætning for en god skolestart. Med Fleksibel skolestart er vi med til at sikre den allerbedste børnestart på skolelivet - og det sætter spor langt ind i livet.

Fleksibel skolestart - at sikre den allerbedste børnestart på skolelivet

Fleksibel skolestart er et nyt og frivilligt tilbud til børn og deres forældre i overgangen børnehavebarn til skolestarter her på Kildebjergskolen. Tilbuddet er skabt i det tidligere forår 2023 i et tæt samarbejde mellem Kildebjergskolen og Mørkøv Børnehus, og vi modtager de første fleksible skolestartere 1. august og 1. november 2023. Fra 2024 vil det også være muligt at starte i børnehaveklasse 1. maj.

Motivationen bag projektet Fleksibel skolestart

Vores mål er at skabe et trygt, sammenhængende miljø mellem skole og børnehus, der beriger børnenes udvikling og læring. – At give hvert enkelt barn den allerbedste start på skolelivet i børnehaveklasse, ved at sikre en så god overgang fra børnehavebarn til skolestarter. 

Vi har aldrig før set børn der er startet for sent i skolen - men vi har set børn, der er startet for tidligt. Skoleleder, Mette Vadsager

Når skolestarten nærmer sig - Fleksibel skolestart for alle 

I Mørkøv er det muligt at starte i børnehaveklasse over tre optag henover skoleåret – henholdsvis 1. maj, 1. august eller 1. november. Det er vigtigt at starte skole, når man er klar til det. Vores fælles ansættelse af samskabende pædagog, Helle, følger børnene fra storgruppen i børnehaven og med ind i børnehaveklassen, og er dermed et fast, trygt og genkendeligt anker i børnenes liv. 

Børnehuset guider og vejleder den enkelte familie ift. vurdering omkring skolestarten. Det er dog i sidste ende altid forældrene, der vælger hvilken skolestart, der er bedst til deres barn.

Alle skolestarter er ens tilrettelagt, og er altså fuldstændig lige godt om man vælger at starte først eller sidst på året. Det vigtigste er, at I som familie er klar til at jeres barn starter i skole, så det bliver en god start på skolelivet.

Samskabende pædagog - tryghed for dit barn med ind i skolelivet

Vores samskabende pædagog deler arbejdsplads mellem Kildebjergskolen og Mørkøv Børnehus, og arbejder med Fleksibel skolestart og de kommende kommende skolestartere, hvor hun følger med børnene ind i 0. klasse. Det betyder, at den samskabende pædagog er med til at skabe tryghed, voksenkendskab og sikre viden. Herudover bringes det pædagogiske forebyggende arbejde med ind i skolen.

En uge for den samskabende pædagog byder på tre dage i børnehaveklasse og to dage i børnehuset sammen med storbørnsgruppen. Efter jul, skifter dagene således, at pædagogen arbejder to dage i skolen og tre dage i børnehuset og følger også med de første tre uger i skolestarten. Hele juni måned står den på tid i børnehuset.

Læs folder om Fleksibel skolestart

  

 

 Feedback

Sidst opdateret

22.03.2024

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen