Spring til indhold

Kildebjergskolen

Kildebjergskolen er godt placeret i naturskønne omgivelser ud til åbne marker og har masser af plads og luft til kreativ og faglig udfoldelse. Vi har stor elev– og forældreopbakning til aktiviteter og arrangementer og værner om en stærk, lokal forankret kultur.

Kort fortalt

Kildebjergskolen er beliggende i den vestlige del af Holbæk med 370 elever fra 0.-9. klasse. Vi tilbyder et trygt læringsmiljø med ambitioner om et højt fagligt niveau med fokus på, at god trivsel, er udgangspunktet for den bedste indlæring. Elevrådet er med til at understøtte den gode trivsel og med et højt engagement, igangsættes nye projekter og elevernes sag tales til gavn for fællesskabet. Elevrådet er også initiativtagere til den årlige gallafest for 6.-9. klasse samt en elevrådsdag med aktiviteter for 0.-5. årgang. Elevrådet samarbejder med skolebestyrelsen, og deltager endvidere i de møder der afholdes på skolen.

Vi har mange gode samarbejder – bl.a. med private, lokale opholdssteder som Skovly, Sørningevej og Arken, men også med de lokale idrætsforeninger. Vi vægter de nære værdier og den lokale forankring højt, og de gode samarbejder skaber en solid og stærk børnekultur.

Vores udearealer er et fantastisk aktiv for skolen, og byder på en stor boldbane, en multibane, en stor legeplads i naturmaterialer, en kunstbane ved hallen og et krat som eleverne kan udforske og gemme sig i. Mange gode lege og aktiviteter sættes i gang og dannelsen af nye relationer på tværs af klasserne finder sted.

Vores værdier – læring, digitalisering og bevægelse

Vi ved at alle lærer på forskellige måder. Det handler vi også efter –CL (Cooperative Learning), Synlig Læring mm.

Vi sætter vi fokus på feedback i undervisningen, og ønsker dermed, at udvikle en læringskultur, hvor pædagoger og lærere samarbejder om den gode vurderingspraksis, og hvor eleven gøres til en aktiv medspiller i vurderingsarbejdet.

Vi har ambitioner om et højt fagligt niveau, hvor alle skal mødes og udfordres på deres individuelle niveau, bl.a. med særlige læseindsatser. Dette betyder også, at vi har tilknyttet en læsevejleder på alle klassetrin.

IT er en del af elevernes fortid, nutid og fremtid. Forskning viser, at IT kan gøre en stor forskel for elevernes læring. Børnene synes det er sjovt at arbejde med IT, og vi arbejder med som en integreret del af hverdagen med den digitale læring og dannelse allerede fra 0. klasse. Vi har smartboards i alle klasseværelser og benytter online læringsportaler sideløbende med de fysiske bøger. Produktion af film og lyd, læring om upload og download, anvendelse af egen smartphone/tablet samt web – og mobiletik er bl.a. nogle af fokusområderne.

Sundhed og bevægelse tænker vi ind i de meste af dagligdagen. De små indlagte powerbreaks byder ofte på bevægelse udenfor og til idræt benytter vi vores gode udeområder med multibane, fodboldbane og legepladser. 

Fokus på trivsel

Med fokus på, at trivsel danner grobund for den allerbedste indlæring, tager vi udgangspunkt i de behov der opstår. Vi arbejder med det der virker – er omstillingsparate – og løfter opgaven i et fælles ansvar. Vi vægter det gode og tætte forældresamarbejde højt og inddrager ligeledes eleverne i de to årlige skole-hjem samtaler, helt fra 0. klasse. Vores ambition er, at alle elever skal føle sig trygge i skolen og have gode personlige, sociale og faglige kompetencer med sig, når de forlader skolen. Vores læsevejleder er i mindre eller større omfang, tilknyttet vores afdeling. Har en elev brug for ekstra indsats omkring ordblindhed, sætter vi ind – i samarbejde med Læsetek. Læsetek er en del af Holbæk Kommunes Center for specialundervisning.                             

Vi har endvidere et godt samarbejde med sundhedsplejersken, UU-vejledere, SSP-konsulenter (skole, socialforvaltning og politi), psykologer og sagsbehandlere.

Vi har i undervisningen tilknyttet pædagoger i et fast timeantal, og pædagogerne er de samme der følger med børnene i SFO’en. Pædagogerne arbejder sammen med læren om at styrke inklusionen og vilkårene for læring, trivsel og udvikling, med et særligt fokus på børn i vanskeligheder. Der er tilknyttet pædagoger fast til temadagene i 0.-3.klasse.

Læsning på Kildebjergskolen 

Underhuset 0.-5.klasse 

Når børnene starter i 0. klasse på Kildebjergskolen arbejder vi med håndfonemerne og de tre alfabeter (bogstavets navn, grafem og lyd). Børnene sætter bogstavernes lyde sammen i en begyndende lydering, som gør dem i stand til at knække læsekoden i løbet af de små klasser.  

I skolens undervisning i de forskellige fag lærer eleverne læsestrategier, som gør dem i stand til at læse og forstå de tekster, som de arbejder med i fagene. 

I 2. og 5. klasse har vi i år projekt Læsemakker, hvor en stor elev bliver uddannet til at læse med en lille elev. Læsemakker giver læselyst og selvtillid, og styrker både store og små makkeres læsning.  

Overhuset 6.-9.klasse 

I Overhuset har vi overvejende fokus på læseforståelsen og den gode, flydende oplæsning. Dette for at forberede eleverne bedst muligt til den fortolkende oplæsning, som indgår i den mundtlige danskprøve 

Læsetræning 0.-9.klasse 

Gennem hele skoleforløbet har vi børnenes læselyst og motivation for øje i arbejdet med læsningen og i samarbejdet med hjemmet. 

Hjemme støtter I bedst op om jeres barns læsning ved at læse højt og tale om historierne. Når barnet selv begynder at læse, er det vigtigt at prioritere tid til barnets læsning hjemme hver dag - her træner barnet sin læsning i trygge omgivelser og med støtte fra en voksen.  

Efterhånden bliver barnets læsning så automatiseret, at der ikke er samme behov for voksenhjælp under læsningen - men stadig skal I forældre skabe rammerne for den daglige læsning. Spørg gerne ind til barnets læsning og læs sammen et par gange om ugen.  

Når barnet kommer i Overhuset skal læsningen gerne være så automatiseret, at der ikke er behov for daglig voksenstøtte under læsningen derhjemme - men der er stadig brug for, at I som forældre hjælper med at skabe rammerne for læsningen og stiller krav om daglig læsning. 

 

I skolen lærer barnet strategierne til læsningen - men det er derhjemme strategierne skal trænes. 

 

De gode traditioner 

Musikken fylder meget på Kildebjergskolen fx til vores to ugentlige morgensamlinger i Underhuset (0.-5. klasse), hvor et lærerband spiller til.  

I løbet af året har vi ligeledes udefrakommende bands, der serverer musik, teater og underholdning til stor inspiration for børnene på alle årgange. 

I september er der ”udelivsuge” for 0.-5. klasse, hvor der etableres en boplads, laves mad over bål, males mel til pandekager, udformes egen bue og pil, laves læderpunge og konkurrencer og andre sjove aktiviteter. 

Af andre kulturbærende traditioner, kan vi nævne skolernes motionsdag, turnering i skolefodbold, Rynkebyløbet, hvor der løbes for kræftramte børn og vores hyggelige juleklippedag, hvor der pyntes op i klasserne og decembers lune får lov at fylde. 

Ved skoleårets afslutning, afholder vi det store ”sommerferieløb”, der arrangeres af 8. klasserne med sjove poster, karameller og andre skøre påfund. Sommerferieløbet er en langvarig tradition, og herefter står den på velfortjent sommerferie. Feedback

Sidst opdateret

17.08.2023

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

De lokale støtter

Her på Kildebjergskolen har vi mange samarbejdspartnere. Her har vi været så heldige at modtage nyt værktøj til vores sløjdlokale. Stor tak til Thomas, som også er far her på skolen.