Forebyggende indsatser

Kildebjergskolen arbejder med et ressourcecenter af dygtige medarbejdere, som er med i undervisningen sammen med skolens lærere og pædagoger.

Kildebjergskolens ressourcecenter

Kildebjergskolen har et ressourcecenter bestående af i alt 8 medarbejdere: Matilde, Lars, Mikkel, Lone, Emil, Isse, Ugur, Metin. Leder for ressourceteamet er Lisbeth og Mette (skoleleder). Metin er skolens koordinator for ressourcecentret.  

I ressourceteamet skelnes mellem tre typer forebyggende arbejde, kaldet mellemformer

  • Forebyggende
  • Foregribende
  • Indgribende

De forebyggende og foregribende mellemformer er typisk dem, der foregår i klassen hvor to eller flere medarbejdere er sammen om en klasse eller hvor der laves mindre hold, f.eks. som co-teaching.

I skoleåret 2023-2024 har vi igangsat et større arbejde med co-teaching hvor skolens læsevejleder Tine, Henrik og Emil er styregruppe sammen med skolens ledelse. 

De indgribende mellemformer er en specialpædagogisk indsats, der er tilrettelagt udenfor klassen og i klassen, enten med støtte eller med aftaler mellem personalet. Indsatser der foregår udenfor klassen, er i Diamanten som ligger samme sted som skolens specialklasserække X-klassen.  

Fælles for Diamanten og X-klassen er, at der arbejdes i det lille fællesskab med at øve og træne nogle af de ting, der kan gøre det svært at være fuldt deltagende i det almene klassefællesskab. Det kan f.eks. være emotionelle, sociale eller kognitive udfordringer barnet står i. Alle børn der går i X-klassen eller i Diamanten er tilknyttet deres klasse i almenskolen. Der arbejdes med individuelle planer for deltagelse i almenklassen - med og uden støtte fra ressourcecenteret. 

Læs mere om ressourcecenteret her

Flere medarbejdere med specifikke opgaver

Udover de medarbejdere, der er tilknyttet ressourcecenteret, har skolen flere medarbejdere med specifikke opgaver i forhold til det forebyggende arbejde på skolen. Helle Olesen er ansat mellem Fydendal Naturbørnhus og skolen. Helles primære rolle er at sikre den gode sammenhæng og overgang mellem børnehave og skole. Kristina og Trine er primært i SFO'en, men har opgaver i tilknytning til ressourcecenteret, fortrinsvis i indskolingen og i overgangen fra børnehave til skole.  

Pædagogisk afsæt i ICDP

I skoleåret 2023 opstartede skolen et pædagogisk arbejde med afsæt i ICDP. I skoleåret 2023-2024 er flere af skolens ressourcepædagoger tilmeldt uddannelsen og 1.klasseteamet er afsted samlet. I et tæt samarbejde med PPR får X-klassen og Diamanten supervision i dette skoleår med afsæt i ICDP.  

Læs mere om ICDP her 

R|E|T|U|R|N  

R|E|T|U|R|N er skolens nyoprettede indsats for elever med bekymrende skolefravær. Elever i tilbuddet har deres egen individuelle handleplan, som er blevet til i tæt samarbejde mellem eleven selv, familie, skolen og evt. eksterne aktører.  

Den undervisning der tilrettelægges i R|E|T|U|R|N, er målrettet den enkeltes forudsætninger og tilpasset konteksten i elevens liv.  

Der vil udover aktiviteter i R|E|T|U|R|N ofte være tale om andre indsatser der understøtter den enkelte i at komme tilbage til fællesskabet igen.  

Læs mere om R|E|T|U|R|N her

Senest opdateret 18-06-2024