Fri for mobberi

Omsorg, mod, respekt og tolerance - fire begreber vi arbejder kontinuerligt med på Kildebjergskolen.

Kerneværdier gennem hele skolelivet

På Kildebjergskolen arbejder vi med det forebyggende koncept "Fri for Mobberi", som skolen er certificeret i. 

Vi arbejder kontinuerligt og målrettet med de fire kerneværdier (omsorg, mod, respekt og tolerance) fordi vi fra forskningen ved, at det giver trygge børnefællesskaber og at det forebyggende arbejde er af stor betydning for at undgå mobning. 

Hvad ved vi?  

Vi ved at børn bedst trives og udvikler sig, når de er en del af et trygt fællesskab. Alle børn skal have en værdig plads i fællesskabet, alle er lige meget værd:

  • Der findes ingen onde børn – kun onde mønstre
    Det gennemgribende i Fri for Mobberi er, at vi er gået fra en tænkning om at der er en mobber og et offer, til at blive i stand til at se uhensigtsmæssige mønstre  
  • Mobning er ofte børnenes problem – men de voksnes ansvar
    Ansvaret for fællesskabet ligger hos os som voksne
Senest opdateret 18-06-2024