Læsning på skolen

I skolen lærer barnet strategierne til læsningen - men det er hjemme strategierne skal trænes. 

Læsning hele livet

Læsning i Underhuset 0. - 5.klasse  

Når børnene starter i børnehaveklasse på Kildebjergskolen, arbejder vi med håndfonemerne og de tre alfabeter (bogstavets navn, grafem og lyd). Børnene sætter bogstavernes lyde sammen i en begyndende lydering, som gør dem i stand til at knække læsekoden i løbet af de små klasser.   

I skolens undervisning i de forskellige fag, lærer eleverne læsestrategier, som gør dem i stand til at læse og forstå de tekster, som de arbejder med i fagene.  

I 2. og 5. klasse har vi i år projekt Læsemakker, hvor en stor elev bliver uddannet til at læse med en lille elev.

Læsemakker giver læselyst og selvtillid, og styrker både store og små makkeres læsning   

Læsning i Overhuset 6.-9.klasse  

I Overhuset har vi overvejende fokus på læseforståelsen og den gode, flydende oplæsning. Dette for at forberede eleverne bedst muligt til den fortolkende oplæsning, som indgår i den mundtlige danskprøve. 

Kildebjergmesterskaberne i oplæsning 

I skoleåret 2023/24 begynder vi en ny tradition, hvor eleverne i 5., 6. og 7. klasse konkurrerer i oplæsning og til slut får vi kåret Kildebjergmesteren. 

Læsetræning 0.-9.klasse  

Gennem hele skoleforløbet har vi børnenes læselyst og motivation for øje i arbejdet med læsningen og i samarbejdet med hjemmet.  

Hjemme støtter I bedst op om jeres barns læsning ved at læse højt og tale om historierne. Når barnet selv begynder at læse, er det vigtigt at prioritere tid til barnets læsning hjemme hver dag - her træner barnet sin læsning i trygge omgivelser og med støtte fra en voksen.   

Efterhånden bliver barnets læsning så automatiseret, at der ikke er samme behov for voksenhjælp under læsningen - men stadig skal I forældre skabe rammerne for den daglige læsning.

Spørg gerne ind til barnets læsning og læs sammen et par gange om ugen   

Når barnet kommer i Overhuset skal læsningen gerne være så automatiseret, at der ikke er behov for daglig voksenstøtte under læsningen derhjemme - men der er stadig brug for, at I som forældre hjælper med at skabe rammerne for læsningen og stiller krav om daglig læsning.  

  

 

Senest opdateret 24-06-2024