Traditioner og aktiviteter

Kildebjergløbet, udelivsuge og morgensamling af blot nogle af de gode og genkendelige traditioner skolen værner om.

Traditioner og aktiviteter  

Fællesskab fylder meget på Kildebjergskolen. Mange af de aktiviteter vi laver på skolen er bundet sammen af, at eleverne arbejder med hinanden på tværs af forskellige årgange.  

To gange om ugen inviterer vi børn og forældre til ugentlige morgensamlinger i Underhuset (0.-5. klasse), hvor et lærerband spiller til.   

I september er der ”udelivsuge” for 3.-5. årgang, hvor der etableres en boplads, laves mad over bål, males mel til pandekager, udformes egen bue og pil, laves læderpunge og konkurrencer og andre sjove aktiviteter.  

Af andre kulturbærende traditioner, kan vi nævne skolernes motionsdag, hvor turen ofte går til skoven ved Torbenfeldt Gods eller brug af faciliteterne omkring Mørkøvhallen. I det hele taget aktiviteter, der ikke kun finder sted på skolen, men også ude i lokalområdet og hvor børnene er aktive. 

Lejrskole, Kildebjergløbet, temafester og meget mere

 • Skolen har et valghold for 7. og 8. årgang, hvor eleverne kan lære at være "juniortræner". Det indebærer at lære både om forskellige idrætsgrene og det at være træner. Eleverne lærer at stå foran andre og planlægge og instruere andre i en aktivitet. Dette trænes både i forskellige lokale idrætsforeninger og i vores lokale SFO. Derudover har skolen også en trivselspatrulje, som drives af 6. klasse, som sørger for at sætte legeaktiviteter op i pauserne for de yngre elever. 
 • En anden traditionsrig aktivitet er Kildebjergløbet, hvor skolens juniortrænere arrangerer og løber forrest på den anlagte løberute. På denne dag er både små og store sammen på den samme rute, hvilket ofte resulterer i, at du ser små og store elever hånd i hånd rundt på ruten.  
 • Elevrådet på Kildebjergskolen har haft reelt medbestemmelse i forbindelse med mange ting, herunder vores venskabsklasser, som er en ide født i elevrådet. Alle klasser på skolen er parret sammen, således at en ældre og en yngre klasse har fast fire dage om året, hvor de sammen laver en anderledes dag med hyggelige aktiviteter, både på skolen og i de omkringliggende områder i nærmiljøet. 
  Elevrådet er særdeles aktive og de står for to af Overhusets temadage, samt årets store temafest. Fra 2023/24 holder elevrødder fra 0.-9. klasse fællesmøder, hvor de sammen får skabt endnu flere gode traditioner og hjælper hinanden med at føre dem vi allerede har ud i livet. En årlig tradition som elevrådet faciliterer er elevrådsdagen, hvor der bl.a. hygges med hoppeborg.
 • I begyndelsen af december måned afholder vi hvert år vores hyggelige juleklippedag, hvor der pyntes op i klasserne og på klassernes døre ud til fællesarealerne. Sidste dag inden juleferien afholder vi traditionen tro julebanko. Hvert år går nogle af Underhusets elever det traditionsrige Luciaoptog gennem hele skolens lange gange, hvorefter de drager til nærområdets plejehjem.
 • Ved skoleårets afslutning, afholder vi det store ”sommerferieløb”, der arrangeres af 8. klasserne med sjove poster, hvor klasserne løser opgaver sammen - oftest med vand og andre skøre påfund som en del af opgaverne. Sommerferieløbet er en langvarig tradition, og herefter står den på velfortjent sommerferie.
 • Når eleverne holder pause har de gang i mange forskellige aktiviteter både inde og ude, f.eks.er der altid en omgang bordtennis i gang i Overhuset, hvor eleverne spiller alle årgangene blandet – ofte med deltagelse af en eller flere af de voksne. Ofte sidder en gruppe elever og spiller kort med hinanden. Overhusets te-køkken er også altid i brug. Her kan eleverne tilberede den mad de har med hjemmefra i de opstillede mikroovne og elkedler. Underhusets elever er oftest ude på skolens store flotte grønne arealer omkring legepladsen, hvor de nyetablerede skolehaver og junglesti også findes.
 • Udover den almindelige undervisning oplever eleverne i Overhuset flere af husets traditioner. F.eks. har vi udvidet praktikugen for 9.klasse, så alle årgange prøver at komme i praktik af forskellig varighed. De oplever forskellige uddannelser gennem bl.a. introforløb, besøg fra uddannelserne og oplever forskellige erhverv. 8.klasse får bl.a. besøg af en slagter i to dage og parterer en halv gris, som de tilbereder til en lækker middag.
 • Underhusets elever besøger ofte Andelslandsbyen i Holbæk og bruger Kulturrygsækkens tilbud. 
 • På Kildebjergskolen har vi prioriteret at vores 5. og 8. klasse kommer på lejrskole til et sted i Danmark, således at eleverne får deres øjne op for omverden og oplever en masse socialt samvær med hinanden. 
 • I løbet af året holder vi flere temadage, hvor eleverne er sammen med deres venskabsklasser på tværs af årgange, eller med faglig fordybelse i et bestemt emne/fag. Disse er enten hjemme på skolen, ude i lokalområdet eller på tur til en kulturinstitution på Sjælland. 
 • En uge hvert år er afsat til en fælles emneuge, hvor et særligt tema tages op af alle årgange. Her kan bl.a. nævnes bæredygtighed og affaldshåndtering.
 • Omkring fastelavn afholder 0.-5. klasse en hel dag med tøndeslagning, udklædning og modeshow. Hos Overhuset er modstykket en temafest, som elevrødderne arrangerer med forskellige udklædningstemaer. 
Senest opdateret 18-06-2024