Velkommen på Kildebjergskolen

Træd med ind på en skole, hvor medinddragelse og stærke fællesskaber blomstrer. Her på Kildebjergskolen tænker vi ikke kun i god undervisning, men også i at skabe inkluderende fællesskaber og læringsoplevelser, der inspirerer og udfordrer vores børn og unge.

Vi tror på menneskers potentiale

"Kildebjergskolen er en skole jeg er stolt over at være på. Jeg synes vi tager børnene meget alvorligt og det giver en god, harmonisk og sjov hverdag, men vi tager også læring alvorligt, så jeg synes vi sender nogle dygtige børn videre” – Søren, lærer i Underhuset

Kildebjergskolen er beliggende i den vestlige del af Holbæk Kommune med knap 400 elever fra 0.-9. klasse samt vores specialklasse X-klassen. Skolen er inddelt i to afdelinger - Underhus og Overhus. Underhuset er for skolens mindste og mellemste elever fra børnehaveklasse - 5. klasse, mens Overhuset er for skolens ældste elever fra 6. - 9. klasse.  

I årene 2021-2025 er Kildebjergskolen en del af frihedsforsøget "Børnenes Skole" for folkeskolerne i Holbæk kommune. Vi arbejder derfor ind i den ramme, velfærdsaftalen giver os mulighed for. Vi er en skole som har stor vægt på elevernes og medarbejdernes trivsel, samt forældrenes betydning for skolen og arbejder helt konkret med, at elever, medarbejdere og forældre er med til at skabe vores fælles skole. Det skaber ejerskab til vores fælles skole og vi har med frihedsforsøget muligheder skabt en skole, der blomstrer nedefra. 

På skolen sætter vi et særligt fokus på elevernes samvær på tværs af årgange

Vores elever er sammen fire gange årligt til venskabsklassedage, hvor klasserne arrangerer særlige aktiviteter for deres venskabsklasse. Ydermere har skolen også læsevenner, hvor ældre elever er sammen med yngre elever og har særlige forløb. Endvidere har skolen, som en del af frihedsforsøget, lavet et nyt valgfag kaldet Juniortræner. Her er større elever instruktører for yngre elever med fokus på fordybelse, leg og læring.

I samme ånd er skolens 6. årgang trivselspatrulje, som bidrager til gode og trygge frikvartersaktiviteter. Elevrådet er også initiativtagere til den årlige temafest for 6.-9. klasse samt en elevrådsdag med aktiviteter for 0.-5. årgang. Elevrådet samarbejder med skolebestyrelsen, og deltager desuden i de møder der afholdes på skolen. 

En aktiv skole i lokalsamfundet

Vi har mange gode samarbejder – bl.a. med lokale opholdssteder, men også med lokale foreninger. Vi vægter de nære værdier og den lokale forankring højt, og de gode samarbejder skaber en solid og stærk børnekultur, dette medvirker til, at skolen er en aktiv del af lokalområdet.

På skolen afholder vi årligt en foreningsdag hvor skolebestyrelsen, forældrene og foreningslivet i nærområdet overtager skolen, mens skolens personale er på pædagogisk fordybelse.

Vilde skolehaver og junglesti 

Vores udearealer er et fantastisk aktiv for skolen, og byder på en stor boldbane, en multibane, en stor legeplads i naturmaterialer, et hyggeligt ungdomsmiljø omkring vores ungdomsklub og Overhuset, en kunstbane ved hallen og et krat som eleverne kan udforske og gemme sig i.

Mange gode lege og aktiviteter sættes i gang og dannelsen af nye relationer på tværs af klasserne finder sted. 

På skolen har vi søsat et projekt omkring "Vilde skolehaver". Her vil eleverne få mulighed for at plukke krydderurter og grøntsager direkte fra vores skolehave til brug til madlavning. Eleverne har været med i projektet helt fra anlæggelse af bedene til at plante. I hele processen har eleverne haft medbestemmelse omkring udformning og hvilke afgrøder, der skulle plantes.

Vi har også etableret en junglesti i buskadset ved Underhuset. Stien giver eleverne mulighed for fordybelse og læring på en anderledes måde.  

Senest opdateret 18-06-2024