Vores værdier

Vi vil en skole, som bevæger eleverne og som er mere end en uddannelsesinstitution.

Vores værdier 

På Kildebjergskolen arbejdes der forebyggende på alle klassetrin med at sikre trygge børnefællesskaber hvor mod, tolerance, respekt og omsorg er en fast del af hverdagen. Alle har ret til at have en værdig plads i fællesskabet - at have følelsen af at høre til. 

Forskning viser, at mobning er et gruppefænomen, som opstår i børnegrupper med lav tolerance. Derfor arbejder vi med at fremme og skabe trygge inkluderende børnefællesskaber, som på den måde er er med til at forebygge mobning. 

Hele skolen er certificeret indenfor Fri for Mobberi og der arbejdes med de fire grundværdier konceptet bygger på:

 • Mod
 • Tolerance
 • Omsorg
 • Respekt

Kildebjergskolens værdigrundlag 

Vi vil en skole, som bevæger eleverne 

Med det forstås: 

 • En skole, som udfordrer eleverne der hvor de er i deres udvikling
 • En skole, der inspirerer eleverne til fordybelse og læring
 • En skole, hvor eleverne har reel medbestemmelse
 • En skole, hvor eleverne bevæges af indholdet i undervisningen
 • En skole, der betoner oplevelsesdimensionen i og udenfor skolen 

 Vi vil en skole som bidrager positivt til elevernes tilværelse 

Med det forstås: 

 • En skole, der giver eleverne en forståelse af hvor de og vi som samfund kommer fra
 • En skole, der åbner elevernes øjne for verdenen og de udfordringer vi alle sammen står overfor
 • En skole, der skaber unge mennesker der kan indgå i samfundet 

Vi vil en skole med engagerede medarbejdere 

Med det forstås: 

 • En skole, hvor medarbejdere kan udleve og udvikle deres faglighed
 • En skole, hvor medarbejderne udfordrer strukturer der er i modstrid med skolens formål
 • Et levende arbejdsfællesskab  

Vi vil en skole, der er mere end en uddannelsesinstitution 

Med det forstås: 

 • En skole, som er en aktiv del af sit lokalområde
 • En skole, der bidrager til at udvikle det område som eleverne lever i uden for skoletiden
 • En skole, som forældre og lokalområde er en aktiv del af 

Dette papir er skolebestyrelsens udgangspunkt for den nye Kildebjergskole, men ikke en endelig plan. Vi forpligter os til løbende at følge op på visionerne, og rette til eller tilføje, så det ikke ender som et dødt dokument på en støvet hylde.

Senest opdateret 18-06-2024